پانته‌آ پناهی‌ها رفت، پانته‌آ بهرام آمد

پانته‌آ پناهی‌ها رفت، پانته‌آ بهرام آمد

پانته‌آ بهرام با رها کردن نمایش «مادر» علی احمدی به نمایش «جنایات و مکافات» رضا ثروتی پیوست تا جایگزین پانته‌آ پناهی‌ها شود.

https://tn.ai/2030691