کردستان| «اشتغال‌زایی و توانمندسازی مردم» محور اصلی برنامه‌های بنیاد علوی است

کردستان| «اشتغال‌زایی و توانمندسازی مردم» محور اصلی برنامه‌های بنیاد علوی است

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی کشور گفت: «اشتغال‌زایی و توانمندسازی مردم» محور اصلی برنامه‌های بنیاد علوی است.

https://tn.ai/2013588