سرلشکر سلامی: در فراز یک تقابل تمام عیار با دشمن قرار داریم

سرلشکر سلامی: در فراز یک تقابل تمام عیار با دشمن قرار داریم

فرمانده کل سپاه گفت: دشمن سعی در ایجاد تزلزل در قلب ها و ذهن ها و شکستن پایداری ملت ایران دارد.

https://tn.ai/2012534