بانک ایتالیایی 1.3 میلیارد دلار برای حل پرونده نقض تحریم‌های ایران می‌پردازد

بانک ایتالیایی 1.3 میلیارد دلار برای حل پرونده نقض تحریم‌های ایران می‌پردازد

بانک یونی کردیت ایتالیا موافقت کرده است تا برای حل و فصل پرونده مربوط به نقض تحریم‌های ایران و سایر کشورها، مبلغ 1.3 میلیارد دلار بپردازد.

https://tn.ai/1990514