حضور ظریف در جمع اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حضور ظریف در جمع اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

وزیر امور خارجه کشورمان در جمع اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران حضور یافت و با آنها در خصوص مهم‌ترین مسائل سیاست و روابط خارجی کشور گفت‌و‌گو کرد.

https://tn.ai/1990133