پای حرف سیل زدگان مازندران؛ اعتبارات تخصیصی برای بازسازی بناهای مسکونی کافی نیست

پای حرف سیل زدگان مازندران؛ اعتبارات تخصیصی برای بازسازی بناهای مسکونی کافی نیست

حدود یک‌ ماه از سیل مازندران می‌گذرد و بسیاری از سیل‌زدگان این استان در انتظار حمایت‌های اساسی مسئولان هستند.

https://tn.ai/1989996