سردار غیب‌پرور: شناسایی افراد آسیب‌دیده? از سیل و کمک شایسته به آنها لازم است

سردار غیب‌پرور: شناسایی افراد آسیب‌دیده? از سیل و کمک شایسته به آنها لازم است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: برای جلب رضایت مردم شناسایی دقیق افراد آسیب‌دیده از سیل و کمک شایسته به آنها لازم است.

https://tn.ai/1989990