کره‌شمالی: آمریکا فرصت تاریخی را از دست داد

کره‌شمالی: آمریکا فرصت تاریخی را از دست داد

معاون وزیر امور خارجه کره‌شمالی در نشست خبری تاکید کرد که پیونگ‌یانگ تسلیم فشارها نخواهد شد و آمریکا فرصت تاریخی را از دست داد.

https://tn.ai/1969707