حزب الله: مقاومت تنها راه شکست نقشه‌های آمریکا است

حزب الله: مقاومت تنها راه شکست نقشه‌های آمریکا است

یک مقام حزب الله تنها راه شکست نقشه‌های آمریکا را مقاومت دانست.

https://tn.ai/1969679