گلستان| هفته قهرمانی مسابقات اسبدوانی کورس پائیزه کشور در گنبدکاووس برگزار شد‌

گلستان| هفته قهرمانی مسابقات اسبدوانی کورس پائیزه کشور در گنبدکاووس برگزار شد‌

دبیر هیئت سوارکاری استان گلستان گفت: هفته پایانی و قهرمانی مسابقات اسبدوانی کورس پائیزه کشور در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس برگزار شد.

https://tn.ai/1969668