افزایش افسار‌گسیخته قیمت شن و ماسه در یاسوج؛ کارخانه‌داران بدون مصوبه افزایش قیمت دادند

افزایش افسار‌گسیخته قیمت شن و ماسه در یاسوج؛ کارخانه‌داران بدون مصوبه افزایش قیمت دادند

برخی از کارخانه‌داران شن و ماسه در یاسوج به صورت خودسر نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده‌اند که موجی از نگرانی را برای مردم ایجاد کرده است.

https://tn.ai/1968951