اختصاص بودجه ویژه برای هوشمند سازی امنیت‌ مرزها

اختصاص بودجه ویژه برای هوشمند سازی امنیت‌ مرزها

رئیس کمیسیون امنیت‌ملی مجلس از اختصاص بودجه ویژه برای امنیت‌ مرزها خبر داد.

https://tn.ai/1966751