واکنش روحانی به ادعای دروغ ترامپ درباره ایران

واکنش روحانی به ادعای دروغ ترامپ درباره ایران

جام نیوز-7 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/160024428087433