در نبود جامعه مدنی و انفعال احزاب، نوبت ردصلاحیت‌ها به شورای نگهبان می‌رسد/ واگذاری امور باعث می‌شود که آبروی مردم بدون دلیل ریخته شود

در نبود جامعه مدنی و انفعال احزاب، نوبت ردصلاحیت‌ها به شورای نگهبان می‌رسد/ واگذاری امور باعث می‌شود که آبروی مردم بدون دلیل ریخته شود

خبرگزاری برنا-3 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/159737094029476