امیر نعمتی: نیرو‌های مسلح در اوج آمادگی رزمی هستند

امیر نعمتی: نیرو‌های مسلح در اوج آمادگی رزمی هستند

خبرگزاری میزان-2 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/159359544070527