تسلیت جهانگیری در پی آتش‌سوزی شب گذشته: رسیدگی فوری به آسیب‌دیدگان و بررسی علل وقوع حادثه ضروری است

تسلیت جهانگیری در پی آتش‌سوزی شب گذشته: رسیدگی فوری به آسیب‌دیدگان و بررسی علل وقوع حادثه ضروری است

خبرگزاری تسنیم-2 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/159359544054370