ابراز نگرانی نماینده کنگره آمریکا از طرح اشغال کرانه باختری

ابراز نگرانی نماینده کنگره آمریکا از طرح اشغال کرانه باختری

افکار نیوز-5 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/159349386055884