وزارت امورخارجه کشورمان: سرکوب آمریکایی‌های رنج‌دیده و محدودیت رسانه‌ها باید سریعا متوقف شود

وزارت امورخارجه کشورمان: سرکوب آمریکایی‌های رنج‌دیده و محدودیت رسانه‌ها باید سریعا متوقف شود

خبرگزاری میزان-2 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/15907783801119