نیوزویک نتیجه استیضاح ترامپ را پیش‌بینی کرد؛ پنس جای رئیسش را می‌گیرد؟

نیوزویک نتیجه استیضاح ترامپ را پیش‌بینی کرد؛ پنس جای رئیسش را می‌گیرد؟

اقتصاد نیوز-11 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/157092636017227