ترامپ درباره عملیات ترکیه در سوریه بیانیه داد

ترامپ درباره عملیات ترکیه در سوریه بیانیه داد

دنیای اقتصاد-10 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/157064238050940