رایزنی پوتین و اردوغان درباره عملیات نظامی ترکیه

رایزنی پوتین و اردوغان درباره عملیات نظامی ترکیه

دنیای اقتصاد-3 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/157064208039419