سخنگوی دولت به بخشنامه آیت الله رئیسی واکنش نشان داد

سخنگوی دولت به بخشنامه آیت الله رئیسی واکنش نشان داد

افکار نیوز-3 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/156842808099889