متهم پرونده پرشین پارس رد مال انجام نمی‌دهد/ مبلغ رد مال بیش از 70 میلیارد تومان است

متهم پرونده پرشین پارس رد مال انجام نمی‌دهد/ مبلغ رد مال بیش از 70 میلیارد تومان است

خبرگزاری برنا-5 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/156842706068746