دقیقاً اختیار چه چیز را می‌خواستید که ندارید؟/ فصلی نوین در جنگ یمن

دقیقاً اختیار چه چیز را می‌خواستید که ندارید؟/ فصلی نوین در جنگ یمن

مشرق نیوز-5 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/15581544608402