خطر تحریم‌ را بپذیرید تا از وقوع جنگ جلوگیری کنید

خطر تحریم‌ را بپذیرید تا از وقوع جنگ جلوگیری کنید

خبرگزاری برنا-4 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/155794542083974