پاسخ‌های جالب مردم درباره درخواست شماره تلفن ترامپ از سفارت سوئیس در تهران

پاسخ‌های جالب مردم درباره درخواست شماره تلفن ترامپ از سفارت سوئیس در تهران

اقتصاد نیوز-8 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/155794518093444