دعوت تولیت آستان قدس از مردم برای شرکت در سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری

دعوت تولیت آستان قدس از مردم برای شرکت در سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری

خبرگزاری برنا-13 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/155267196021064