اتحادیه اروپا هشت تن از اتباع روسیه را تحریم کرد

اتحادیه اروپا هشت تن از اتباع روسیه را تحریم کرد

خبرگزاری برنا-13 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/155267196015021