تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه روسیه

تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه روسیه

اسپوتنیک ایران-14 دقيقه پيش

https://www.shahrekhabar.com/political/155267190027923