اینقدر توانایی داریم که دنبال ضدفوتبال و اتلاف وقت نباشیم/ گردان: تمام ذهن جواد نکونام را فوتبال فرا گرفته است

اینقدر توانایی داریم که دنبال ضدفوتبال و اتلاف وقت نباشیم/ گردان: تمام ذهن جواد نکونام را فوتبال فرا گرفته است

دروازه‌بان باتجربه فولاد خوزستان که در جدال با ماشین سازی با دریافت دو کارت زرد پیاپی از زمین اخراج شد، توصیف جالبی از جواد نکونام دارد.

http://www.varzesh3.com/news/1693107/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA