رحمتی همچنان دست نیافتنی؛/ چند ثانیه تاریخ‌ساز؛ جلال حسینی رکورد صادقی را زد

رحمتی همچنان دست نیافتنی؛/ چند ثانیه تاریخ‌ساز؛ جلال حسینی رکورد صادقی را زد

کاپیتان سرخ‌پوشان پایتخت با حضور کوتاه مدتش در میدان مسابقه برابر پیکان توانست به یک رکورد  دیگر دست پیدا کند.

http://www.varzesh3.com/news/1692841/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%AF