پیروزی نفت مسجدسلیمان در دیداری تدارکاتی

پیروزی نفت مسجدسلیمان در دیداری تدارکاتی

تیم نفت مسجدسلیمان در دیداری تدارکاتی حریف لیگ دویی خود را شکست داد.

http://www.varzesh3.com/news/Wjblp/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C