پهلوان‌زاده: شطرنج ایران اتفاق بزرگی را رقم زد

پهلوان‌زاده: شطرنج ایران اتفاق بزرگی را رقم زد

رئیس فدراسیون شطرنج گفت: کسب مقام ششمی در مسابقات تیمی قهرمانی جهان اتفاق بزرگی بود که در قزاقستان رقم خورد.

http://www.varzesh3.com/news/1598907/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF