مورینیو: در حال یادگیری آلمانی هستم

مورینیو: در حال یادگیری آلمانی هستم

بوندسلیگا شاید مقصد بعدی ژوزه مورینیو باشد و او با یادگیری زبان آلمانی خود را برای چنین چالشی مهیا می کند.

http://www.varzesh3.com/news/kabvz/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85