مهاجم «کرایست چرچ» مجوز حمل سلاح داشت

مهاجم «کرایست چرچ» مجوز حمل سلاح داشت

«جاسیندا آردِرن» نخست وزیر نیوزیلند اعلام کرد، فردی که روز جمعه به دو مسجد این کشور حمله مسلحانه کرده بود، دارای مجوز حمل سلاح بوده است.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/842666/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B1%DA%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA