مانچینی: بی‌صبرانه منتظر شروع یورو ۲۰۲۰ هستم

مانچینی: بی‌صبرانه منتظر شروع یورو ۲۰۲۰ هستم

سرمربی ایتالیا در مورد صعود این تیم به یورو ۲۰۲۰ صحبت کرد.

https://90tv.ir/news/%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85