ماجرای عجیب خطر محرومیت ماشین‌سازی از نقل‌و‌انتقالات

ماجرای عجیب خطر محرومیت ماشین‌سازی از نقل‌و‌انتقالات

باشگاه ماشین سازی تبریز اعلام کرد که هویت این تیم همان گسترش فولاد سابق است و شکایت دروازه بان تیم ماشین سازی به این باشگاه ارتباطی ندارد.

http://www.varzesh3.com/news/mJWrR/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D9%84%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA