اعتراض وزیر به اینفانتینو/ علی نژاد: AFC حق تحریم صدا و سیما را ندارد

اعتراض وزیر به اینفانتینو/ علی نژاد: AFC حق تحریم صدا و سیما را ندارد

معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا حق تحریم صدا و سیمای ایران را نداشته و فدراسیون فوتبال به دنبال حل این مشکل است.

http://www.varzesh3.com/news/1708280/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-afc-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF