علت اپیدمی اسهال و استفراغ در کردستان

علت اپیدمی اسهال و استفراغ در کردستان

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در مورد اپیدمی اسهال و استفراغ در برخی از مناطق استان کردستان توضیحاتی ارائه داد.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/842662/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86