شجاع ۷ کارته شد و به سپاهان نرسید؛/ شکار پرنده پرسپولیس در زمین فولاد شهر

شجاع ۷ کارته شد و به سپاهان نرسید؛/ شکار پرنده پرسپولیس در زمین فولاد شهر

شجاع خلیل زاده که انگیزه زیادی برای نمایش توانایی های خود در مقابل سپاهان داشت، در بازی با ذوب آهن ۷ کارته شد و دیدار با سپاهان را از دست داد.

http://www.varzesh3.com/news/1605576/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1