سولسشائر: سانچز نمی‌خواهد از منچستریونایتد برود

سولسشائر: سانچز نمی‌خواهد از منچستریونایتد برود

ستاره شیلیایی قصد ترک منچستریونایتد را ندارد.

https://90tv.ir/news/%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF