سوارز: مسی از انتقادات ناراحت می‌شود

سوارز: مسی از انتقادات ناراحت می‌شود

ستاره اروگوئه ای درباره انتقاداتی که از لیونل مسی می شود صحبت کرده است.

https://90tv.ir/news/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF