سوارز: انتقادات روی مسی اثر می‌گذارد

سوارز: انتقادات روی مسی اثر می‌گذارد

ستاره اروگوئه ای درباره انتقاداتی که از لیونل مسی می شود صحبت کرده است.

https://90tv.ir/news/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF