سرخ‌ها سه روز زودتر به جم می‌روند/ سفر پرماجرای سپیدرود به جنوب ایران!

سرخ‌ها سه روز زودتر به جم می‌روند/ سفر پرماجرای سپیدرود به جنوب ایران!

اعضای تیم سپیدرود رشت قصد دارند فردا به جم سفر کرده تا با شرایط آب و هوایی این شهر تطبیق پیدا کنند.

http://www.varzesh3.com/news/1605064/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86