اختصاصی: تصویر نامه مدیرعامل استقلال به استرا/ سعادتمند به استراماچونی: امیدوارم در آینده!

اختصاصی: تصویر نامه مدیرعامل استقلال به استرا/ سعادتمند به استراماچونی: امیدوارم در آینده!

ساعتی پس از اعلام پایان پروژه بازگشت آندره‌آ استراماچونی به صورت رسمی از سوی باشگاه استقلال متن نامه مدیرعامل باشگاه به سرمربی ایتالیایی هم منتشر شد.

http://www.varzesh3.com/news/1708425/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87