زمان شروع فصل ۹۹-۹۸ لیگ برتر اعلام شد

زمان شروع فصل ۹۹-۹۸ لیگ برتر اعلام شد

رئیس سازمان لیگ به طور قطعی اعلام کرد فصل جدید لیگ برتر دو روز زودتر از زمان قبلی عنوان شده، آغاز می‌شود.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/874537/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%DB%B9%DB%B8-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF