خطیر: اختلافی در استقلال وجود ندارد/ پول قرارداد پاتوسی پرداخت شود 2 سال می‌ماند

خطیر: اختلافی در استقلال وجود ندارد/ پول قرارداد پاتوسی پرداخت شود 2 سال می‌ماند

معاون باشگاه استقلال گفت: اختلافی در باشگاه استقلال بین مدیران، مربیان و بازیکنان وجود ندارد.

https://90tv.ir/news/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF-2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF