توصیه عجیب ترامپ به شرکت بوئینگ

توصیه عجیب ترامپ به شرکت بوئینگ

 دردسر اخیر شرکت هواپیمایی بوئینگ به خاطر سقوط یک فروند هواپیمای 737 مکس این شرکت، رئیس جمهوری آمریکا را نیز به تکاپو انداخته، تا جایی که وی به مسئولان بوئینگ توصیه کرده نام این برند را تغییر دهند.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/852396/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF