رابین فن‌پرسی:/ تجربه سخت ونگر باعث شده از مربی‌گری بترسم

رابین فن‌پرسی:/ تجربه سخت ونگر باعث شده از مربی‌گری بترسم

رابین فن‌پرسی، ستاره سابق هلندی آرسنال می‌گوید بعد از تماشای وضعیت مربی سابقش آرسن ونگر شک دارد که بخواهد وارد دنیای مربی‌گری فوتبال شود.

http://www.varzesh3.com/news/1642416/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85