حریف برای یک امتیاز به جم آمده بود / تارتار: مقصر باخت به ماشین‌سازی من هستم

حریف برای یک امتیاز به جم آمده بود / تارتار: مقصر باخت به ماشین‌سازی من هستم

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم گفت: دنبال بهانه نیستیم و مقصر اصلی باخت خود من هستم که اشتباه داشتم.

http://www.varzesh3.com/news/1599103/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85